FAME’S UNPLUGGED SESSION vol.1

Fame’s Unplugged Session in Audiokultura.

Within the seminars of the FAME’S Institute, as part of the first course for 2024 – Hybrid Music Orchestral Course, we are starting the FAME’S Unplugged series, the off-concert program where you can hear our students in smaller ensembles or solo.
Thanks to Audiokultura, in whose cooperation this is the first such session-concert, which will take place on 09.02.2024 (Friday) starting at 19.30. The following day you will be able to attend the final concert in the Chamber Hall of the Philharmonic.

Fame’s Unplugged Session во Аудиокултура

Во рамки на семинарите на FAME’S Институтот, како дел од првиот курс за 2024 година – Hybrid Music Orchestral Course, ја започнуваме серијата FAME’S Unplugged, офф-концертната програма каде ќе можете да ги слушнете нашите студенти во помали состави или солистички.
Благодарност до Аудиокултура во чија соработка е првиот ваков сешн-концерт, кој ќе се случува на 09.02.2024 (петок) со почеток во 19.30. Следниот ден ќе можете да го проследите финалниот концерт во Камерната Сала на Филхармонија.